Om EFT-Instituttet

EFT-instituttet er et psykoterapeutisk institut og en privatejet, partnerdrevet uddannelsesinstitution centralt placeret i København. Vi ser os selv som et institut af mennesker for mennesker.

Vores uddannelser

Vi udbyder en 4 ½ årig psykoterapeutuddannelse i Emotions Fokuseret Terapi, en 2 årig uddannelse i Emotions Fokuseret Terapi for par samt en kortere efteruddannelse i Emotions Fokuseret Færdighedstræning, der er en efteruddannelse i forældreterapi.

Vi har flere efteruddannelser på tegnebrættet, ligesom vi løbende tilbyder foredrag og kurser inden for relevante temaer der er beslægtet med det psykoterapeutiske felt.

Vores institut

På EFT-instituttet vil du opleve et livfuldt seriøst studiemiljø med mennesker der er optaget af personlig udvikling, respektfuld kommunikation og forskning inden for psykoterapi. Du vil have nær kontakt til dine undervisere og mulighed for at skabe relationer og netværk inden for det felt, hvor du ønsker at bruge dine nye kompetencer.

Niveau 7

Vi er i ansøgningsfasen om at få vores 4 ½ årige psykterapeutuddannelse indplaceret på niveau 7 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring. En niveauvurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution giver mulighed for yderligere anerkendelse fra flere offentlige uddannelser ved fx meritvurdering eller realkompetencevurdering både i Danmark og internationalt.

Niveau 7 kan sammenlignes med det niveau, der opnås ved fuldførelse af en mastergrad, idet en niveauvurderet uddannelse dog ikke er det samme som en gradsgivende master. Vi orienterer løbende om processen.

Læs mere her:

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-ogdokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer

gennem Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Undervisere

Her kan du læse om vores gennemgående og tematiske undervisere.

Partnere

Her kan læse mere om Partnerne på EFT-instituttet.

Informationsmøder

Mød os, se lokalerne og få mere information om vores uddannelse!
Vi holder Informationsmøder i løbet af året.

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt.

De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Om at være studerende på EFT-instittutet

“Igennem hele uddannelsen har jeg følt mig i trygge og kompetente hænder, så fortidens svære svigt og oplevelser kunne bearbejdes. Underviserne har støttet min proces fuld af empati og omsorg, og jeg har haft stor glæde af egenterapi på instituttet ved siden af studiet.”

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.