Familieterapiklienter

I forbindelse med at EFT-Instituttet udbyder en etårig efteruddannelse i oplevelsesorienteret familieterapi – tilbyder vi gratis terapi og rådgivning i tilknytning til dette uddannelsesforløb.

Terapien/rådgivningen indgår som et led i efteruddannelsen.

Rent praktisk vil det foregå på den måde at én studerende forestår samtalen under direkte supervision af underviserne på uddannelsen. Da samtalen er en del af de studerendes træning og uddannelse, vil de øvrige studerende overvære forløbet.
En samtale varer ca. 1 time.

Ca. 14 dages efter en samtale vil man blive kontaktet af den studerende som har forestået samtalen, for at få samlet op på forløbet og eventuelt aftale endnu en samtale.

Hvem kan anvende tilbuddet:
Udgangspunktet er at der skal være tale om en familiemæssig problemstilling.

Alle som har brug for rådgivning, terapi eller bare nye input kan henvende sig; enkeltpersoner, familier, søskende, par, familier med børn (både små børn, teenagere eller fraflyttede børn).

Samtalerne foregår under fuld fortrolighed, såvel i forhold til de studerende som til underviserne.

De studerende er typisk uddannede terapeuter eller erfarne familiebehandlere, som med denne efteruddannelse ønsker at specialisere sig yderligere i oplevelsesorienteret familieterapi.

Henvendelse til Vibeke Dalum
Vibeke@vibekedalum.dk
+45 20618815