Film og video

Her kan du se Film, Foredrag og Videoklip som er relevante for EFT-instituttets psykoterapiuddannelse og vores arbejde med klienter!

Artikler og Læsestof

Her er det muligt for dig at læse artikler og relevant stof, få inspiration og lære mere, om livet, følelser og relationer!

Leslie Greenberg Ph.D.

Distinguished Research Professor of Psychology at York University in Toronto, Ontario.
Director of the York University Psychotherapy Research Clinic and is the developer of Emotion Focused Therapy.

Interviews med Professor Leslie Greenberg

About Emotion Focused Therapy (EFT), in which he outlines his approach to psychotherapy and his thoughts about other therapeutic approaches and the therapy industry as a whole

Les Greenberg
(Varighed 8:05 min.)

Del I – EFT Evolution
(Varighed 13:45 min.)

Del II – EFT Evolution
(Varighed 10:34 min.)

It has been such a pleasure to create a platform for Emotion Focused professionals to share their knowledge and experience with you!

Years before I became an Emotion Focused Therapist and Trainer at the Australian Institute of Emotion Focused Therapy, my job was to produce hours of talk radio content every week and I’ve never lost my passion for communicating ideas to those that want to listen.

If you enjoy this podcast please share freely and look out for more episodes in the making!

Dr Lou

Amy Cuddy

Professor of Business Administration in the Negotiation, Organizations & Markets Unit at Harvard Business School.

Kropssprog påvirker, hvordan andre ser os, men det kan også ændre, hvordan vi ser os selv.

Dit kropssprog former, hvem du er
(Varighed 21:03 min.)

Irvin D. Yalom M.D.

Professor emeritus of psychiatry at Stanford University.

Irvin Yalom suggests that symptoms initially presented in therapy often serve to mask deeper, existential fears.

The Art of Psychotherapy
(Varighed 4:34 min.)

Yalom identifies as the four “ultimate concerns of life”—death, freedom, existential isolation, and meaninglessness.

Død og Eksistentiel Psykoterapi
(Varighed 10:04 min.)

Brené Brown

Research professor at the University of Houston. She is studying vulnerability, courage, authenticity, and shame. Her study focusing on shame and empathy, and is now using that work to explore a concept that she calls Wholeheartedness.

Foredrag om Skam og sårbarhed.

The power of vulnerability
(Varighed 20:20 min.)

Foredrag om Nytænkning, kreativitet og forandringsprocesser.

Listening to shame
(Varighed 20:38 min.)

Susan Hart

Klinisk psykolog og specialist godkendt af Dansk Psykologforening i psykoterapi og børnepsykologi og supervisorgodkendt i børnepsykologi. “Siden 1994, hvor jeg for første gang blev introduceret for den nyeste hjerneforskning, har jeg sat mig ind i de strukturer i hjernen der danner grundlag for vores følelsesliv og personlighed og ladet denne nye viden gå i dialog med udviklingspsykologien, som bl.a. beskrevet af John Bowlby og Daniel Stern. Teorien, som jeg har givet betegnelsen “Neuroaffektiv udviklingspsykologi”, er igennem årene blevet viderebearbejdet og udvikles til stadighed.”

Susan Hart fortæller kort om Tilknytning og Samhørighed.

Om Den følsomme hjerne
(Varighed 02:36 min.)

Theraplay

er en terapiform med basis i neuroaffektiv udviklingspsykologi, hvor sårbare børn og unge, evt. med alvorlige relationsforstyrrelser eller med autistiske forstyrrelser, støttes i at indgå i følelsesmæssige afstemningsprocesser. Metoden involverer både forældre og barn og er en intervention, der styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre gennem glædesfyldt engagement.

Om Theraplay
(Varighed 09:49 min.)

Anne Hilde Vassbø Hagen

Alfred & Shadow – A Short Story About Emotions
(Varighed 07:03 min.)

This is an educational film about emotions. The script is written by psychologist Anne Hilde Vassbø Hagen, with love and support from Dr. Leslie Greenberg. The films professional foundation is Emotion-focused therapy (EFT).

Alfred & Shadow – A Short Story about Self-Criticism
(Varighed 05:26 min.)

This is a small educational film that demonstrates how our inner critic can make us feel ashamed of who we are and make us feel lonely and down. We need our inner self-critic and we need shame when we have done something wrong, that endangers our close relationships or social position. Many, however, develop an overly intense critic, who whips, pushes down, limits, and damages rather than being helpful. A harsh self-critic is often present in people who are struggling with depression – and self-assertive anger and self-compassion is the antidote.

Alfred Jr. & Shadow – A Short Story About Being Scared
(Varighed 08:25 min.)

All children are normalscared, but what do children who are embarrassedscared or painfulscared need? “Alfred Jr. & Shadow- A Short Story About Being Scared” is an educational film for children aged 6-14 years. The children learn about different ways of being scared, what they need when they are scared and suggestions for actions. Adults also get some tips on how to meet a child who is scared. The film is produced in collaboration with the Council for Mental Health in Norway and with funds from Exrastiftelsen.

Artiker og læsestof

Psykologi

Du Skulle aldrig mere Skamme dig

Inde i de fleste perfektionister gemmer sig en skamfuld person. Men vi snakker ikke om skammen. For den angriber hele vores person og underminerer vores selvværd. Men når du giver slip på den, får du modet til at elske og stå ved dig selv.

Psykologi: Af Annette Aggerbeck
Foto: Allover/Panthermedia

Vores Børn

SIG NEJ

… men gør det uden at såre dit barn. Når du har irettesat junior, gælder det om at hjælpe hende tilbage i fællesskabet i stedet for at ‘skamme’ hende ude.
Psykolog og psykoterapeut Hanne Brit Aagaard

Voresbørn.dk Tekst: Annette Aggerbeck
Foto: Nima Stock

www.Q.dk

Øv, det skulle jeg ikke ha sagt

Hvordan finder man balancen mellem at være autentisk, og vise hvem man er uden at være så åben, at man får det dårligt bagefter?

Tekst: Annette Aggerbæk
Illustration: Pia Olsen
Foto: Lisbeth Hjort

Femina

Vi vil leve længere men vi vil ikke være gamle

“Vi overser fordelene ved at blive ældre, siger cand.phil. og psykoterapeut Vibeke Dyhrcrone”

Tekst Af: Annette Aggerbeck
F
oto: Sif Meincke
Illustration: Aurora Kroon

Børsen Weekend 02.12.2011

Flere tackler stress og jag med Psykoterapi

“Når vi går i terapi, bliver vi lyttet til, og vi lærer i højere grad at lytte til os selv, og det er netop det, som er en mangelvare”  Vibeke Dyhrcrone, cand.phil. og psykoterapeut MPF

Børsen, Weekend. Tekst: Annette Aggerbeck
Fotos: Charlotte Elgaard Christensen

Axel Inge Sinding

Aksel – Alle vi foreldre gjør dumme ting som blir vondt for våre barn

LÆR DEG Å REPARERE: Hvis du selv har opplevd at noen sier unnskyld til deg på en genuin måte, vet du en del om hvordan det føles“, skriver Aksel Inge Sinding.

Tekst: Axel Inge Sinding
Fotos:  Jonas Sundquist

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt.

De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Om at være studerende på EFT-instittutet

“Igennem hele uddannelsen har jeg følt mig i trygge og kompetente hænder, så fortidens svære svigt og oplevelser kunne bearbejdes. Underviserne har støttet min proces fuld af empati og omsorg, og jeg har haft stor glæde af egenterapi på instituttet ved siden af studiet.”

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.