Kurser og foredrag

På EFT-instituttet afholder vi løbende kurser og foredrag.

Her på siden kan du se, hvad vi tilbyder lige nu. Det vil også være her, du kan få informationer om spændende internationale konferencer.

Introduktion til emotionsfokuseret terapi med par

En dags workshop hvor Psykoterapeut MPF Steen Rassing vil dele ud af sin store viden om, at arbejde med par.

Drømmearbejde

UDSOLGT - 2 dages workshop med den meget erfarne psykolog og underviser Jørgen Groth, der igennem mange år har beriget den psykologiske verden med sit meget respektfulde terapeutiske drømmearbejde.
Max 8 deltagere.

EFT-C Level 1

Internationalt anerkendte Dr. Rhonda Goldman gæster igen vores institut og afholder 4-dages workshop i emotionsfokuseret terapi med par EFT-C level 1.

Neuroaffektiv udvikling og tilknytning

Tre dages workshop med Cand. psych. Susan Hart om Neuroaffektiv Psykoterapi, tre spændende dage hvor Susan Hart øser ud af al sin kompetente viden.

EFT med par – ligheder og forskelle på de to modeller

Forskelle og ligheder i mellem Dr. Leslie Greenbergs og Dr. Sue Johnsons to modeller om emotionsfokuseret terapi med par. En dags workshop.

Informationsmøde om Psykoterapeut uddannelsen

Tirsdag 3. marts
Tirsdag 24. marts
Tirsdag 14. april
Torsdag 23. april
Onsdag 13. maj
Mandag 25. maj
Onsdag 17. juni

Somatisk tilknytningsterapi

2 dages kursus med Psykoterapeut MPF Lars Johansen om terapeutisk arbejde med tidlige tilknytningsmønstre.
Henvender sig til Psykoterapeuter og Psykologer.

Markør arbejde i gruppeterapeutisk forløb.

Intensiv træning i 'specifikke interventioner' med Maria Bergman, Partner på EFT-instituttet. 5 fredage fra kl. 9.30 - 16.30.

Foredrag om Theraplay® i praksis.

Et spændende foredrag med inspirerende Familie- og Theraplay terapeut Anne Larsen. 3 timer om samspil i mellem børn og voksne i en blanding af teori, praksis og leg.

2-dages introduktion til Mindful Self-Compassion

ved cand.psych aut. Signe Steenberger.
For psykologer og psykoterapeuter m.fl.

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt.

De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Om at være studerende på EFT-instittutet

“Igennem hele uddannelsen har jeg følt mig i trygge og kompetente hænder, så fortidens svære svigt og oplevelser kunne bearbejdes. Underviserne har støttet min proces fuld af empati og omsorg, og jeg har haft stor glæde af egenterapi på instituttet ved siden af studiet.”

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.