Eksamensklienter

Vi har brug for eksamensklienter til vores studerende, der er i gang med deres eksamensforløb.

Her kan du som klient få et terapiforløb for kun 250,- i timen, mod at stille dig til rådighed som eksamensklient. Terapisessionerne løber, såfremt alt går planmæssigt, over et halvt år, og blive filmet til senere brug (ca. 10 min i alt) ved din terapeuts eksamination. Filmmaterialet er naturligvis fortroligt og vil blive forvaltet etisk forsvarligt.

De studerende følges tæt med supervision og vejledning fra deres undervisere.

Hvis ovenstående kunne have interesse så kontakt den enkelte studerende direkte.