EFT-netværket

“EFT-netværket” er en forening af eksaminerede psykoterapeuter og 4. års studerende fra EFT-instituttet.

Formålet med at stifte foreningen har været at danne en platform for at mødes og sparre og udveksle erfaringer med kollegaer der er uddannet samme sted.

Udover generalforsamlingen i marts måned, mødes vi 4 gange årligt, og på disse møder vil der f.eks. være foredrag, oplæg eller faglige diskussioner.

Ved arrangementer med eksterne foredragsholdere kan der forekomme brugerbetaling, og som medlem vil du få rabat.

Vel mødt i EFT-netværket

EFT-netværkets eksaminerede psykoterapeuter

Som medlem af EFT-netværket har Du mulighed for at komme på EFT-instituttets hjemmeside, med et  link til din egen hjemmeside.
Der vil udover kontingentet til foreningen være et årligt gebyr til instituttet, som administrerer dette.

EFT-netværkets Facebook side

Du kan blive medlem af vores Facebook side,  hvor vi vil informerer om hvad der vil ske på kommende møder.
Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem af EFT-netværket, hvis du er 4. års studerende, har taget den 4-årige uddannelse eller den 1-årige overbygning på EFT-instituttet.

Hvis du ønsker at blive medlem af EFT-netværket, skal du sende en mail  med dit for- og efternavn samt dit holdnummer.

Send din mail til: eftnetvaerket@gmail.com

Kontingent

Kontingentet på kr. 250,- indbetales årligt senest d. 1. maj.
Hvis du melder dig ind i perioden mellem 1. november og 30. april koster det kr. 125,-
og herefter som sagt kr. 250,- pr. år.

Kontingentet skal indbetales på:

Reg: 2256 Konto: 6284 934 189

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi

Den Emotions-Fokuserede Terapi ser vores følelser som et indre navigationssystem. Det er vores følelser der fortæller om noget er vigtigt, godt, svært eller farligt.

De er signaler der giver os mulighed for at kende vores behov, og videre hvordan vi kan handle i en given situation.

Om at være studerende på EFT-instittutet

“Igennem hele uddannelsen har jeg følt mig i trygge og kompetente hænder, så fortidens svære svigt og oplevelser kunne bearbejdes. Underviserne har støttet min proces fuld af empati og omsorg, og jeg har haft stor glæde af egenterapi på instituttet ved siden af studiet.”

Vores Menneskesyn

Forskellighed er et af nøgleordene, når  man skal beskrive mennesker. Vi kommer til verden med forskellige kort på hånden alt efter vores kropslige tilstand, vores køn, det land og klima, vi fødes i, den kultur, som er gældende dér, samfundet vi er en del af og den familie vi vokser op i.