EFT-netværket

EFT-netværket er en forening af eksaminerede psykoterapeuter og 4. års studerende fra EFT-instituttet.

Formålet med EFT-netværket er at mødes og sparre og udveksle erfaringer med kollegaer der er uddannet samme sted. Du kan se vores vedtægter nedenfor.

Vi mødes 4-6 gange årligt – De fleste netværksmøder er fra 17:00-18.30 hvor vi inviterer en ind og fortæller om et emne. Efter mødet netværker vi og spiser vores medbragte madpakke.

Vi holder 1-2 foredrag om året med en foredragsholder udefra, her kan være betaling.

Vi holder generalforsamlingen i marts måned hvor bestyrelsen for det kommende år vælges.

Vel mødt i EFT-netværket

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem af EFT-netværket, hvis du er 4. års studerende, har taget den 4-årige uddannelse eller den 1-årige overbygning på EFT-instituttet.

Hvis du ønsker at blive medlem af EFT-netværket, skal du sende en mail  med dit for- og efternavn samt dit holdnummer.

Send din mail til: eftnetvaerket@gmail.com

EFT-netværkets Facebook side

Vores facebookgruppe hedder: EFT-netværket

Al information om arrangementer, opdatering af terapeutlisten mm. sker via facebookgruppen.

Du skal selv søge medlemskab af facebookgruppen.

EFT-netværkets eksaminerede psykoterapeuter

Som medlem af EFT-netværket har Du mulighed for at komme på EFT-instituttets hjemmeside, med et link til din egen hjemmeside.

Siden opdateres 2 gange årligt, som annonceres på facebookgruppe.

Der vil udover kontingentet til foreningen være et årligt gebyr til instituttet, som administrerer dette.

Kontingent

Kontingentet er 350 kr. om året og opkræves i august.